Training & Coaching voor meer impact en werkvoldoening

Staan en gaan voor wie je bent, loont! Hier gaat Flow in bedrijf voor. We maken ontwikkeling van de mens toegankelijker wat voor iedereen positief werkt.
>10 jaar ervaring in gedragsverandering
>5 jaar ervaring in coaching
>1000 medewerkers geholpen bij ontdekken, ontwerpen, ontwikkelen
> ervaring met medewerkers, leidinggevenden en (management)teams
> geleerd van internationale topexperts

Wat

FLO-W in bedrijf begeleidt (management) teams en medewerkers bij het beter benutten van jouw (team) potentieel. Dit doen we o.a. door het ontwikkelen en begeleiden van maatwerkprogramma's in company. Ook is het mogelijk om in te schrijven per workshop.

focus

Focus

Workshop: Duiden van veranderrichting aan de hand van waardekompas             Workshop: Ontdek je talent en omgevingsfactoren om jouw talent te leven

leiderschap

Leiderschap

Workshop: Verbinden van veranderrichting en werkbaar gedrag
Workshop: Jouw talent in interACTie
Workshop: Omgaan met belemmeringen op jouw pad

focus

Ontwikkelingsgericht ~ Werken

Workshop: Basis van vertrouwen en betrokkenheid creëren                                        Workshop: Leer- en ontwikkelmomenten in werkwijze integreren
“if a man does not know to what port he is steering, no wind is favorable to him”
Seneca

Wie

“Als begeleider van een (ontwikkelings)proces is Monique voortdurend luisterend, vragend en stimulerend aanwezig. Daarbij faciliteert zij de condities om effectieve verandering mogelijk te maken.”

 

Monique heeft van haar vak haar passie gemaakt. Zij heeft zich met jarenlange ervaring en scholing bekwaamd in organisatie- en teamontwikkelingsvraagstukken door leidinggevenden en (management)teams te begeleiden in verandertrajecten. Monique werkt zowel vanuit een breed organisatieperspectief als vanuit persoonlijk perspectief en weet hier een goed evenwicht te houden voor ontwikkeling van mens en organisatie.

 

Haar eigen ervaring in transitie maakt dat Monique goed kan aansluiten en vanuit verbinding mensen meeneemt in de ontwikkelingsreis.

 

FLO-W in bedrijf werkt samen met ervaren procesbegeleiders, change managers en trainers met een diverse achtergrond.

Referenties

 • “Verbinden, verhelderen, structureren en concreet maken. Dat zijn de kerncompetenties van Monique. Of het nu gaat om de versterkende factoren van twee grote change programma’s analyseren en tot actie brengen of het faciliteren van Change Agent Community bijeenkomsten en begeleiden van Change Agents. Monique is altijd uit op de beste oplossing en stelt benutten van mogelijkheden en benutten van potentie van mensen centraal. Monique is een warme persoonlijkheid waar ik heel wat jaartjes met plezier mee heb samengewerkt.”

  Christa van der Aa – Programmamanager HNW, ABN AMRO Bank
 • “Monique heeft ons management team in een periode van 6 maanden  meegenomen in het Lean Management Systeem. We hebben ervoor gekozen om die bijeenkomsten te houden op inspirerende plaatsen, om als team de rust en ruimte te vinden om te leren van het gedachtegoed en de instrumenten. De kracht van Monique is dat zij een sterke antenne heeft voor de behoefte van het team en haar expertise van LMS perfect weet te doseren. Dankzij haar werk hebben we als team echte stappen gezet in onze weg naar Customer Excellence.”

  Rob Heijne den Bak – Hoofd Central Project Management Office, ABN AMRO Bank
 • “Monique is een adviseur, begeleider, trainer die op een natuurlijke, open manier een team kan begeleiden en in kan spelen op wat er op dat moment nodig is in het team. Ze denkt goed na over een programma dat past bij de behoefte van het team, werkt hierbij intensief samen met de leider van het team, maar is vervolgens flexibel in de uitvoering van het programma. Zo heeft het team de ruimte om sommige programma onderdelen sneller te doorlopen, terwijl bij andere onderdelen langer wordt stilgestaan. Daarnaast is zij er ook goed in om aan een langer traject te werken en diverse kralen aan een ketting te rijgen, waardoor het team effectiever kon worden. Haar persoonlijke stijl, die een combinatie is van rust, openheid, energie en verbinding, is daarbij ook zeker een belangrijke succesfactor.”

  Karlijn van den Berg – Directeur TOPS Office, ABN AMRO Bank

Hoe

Hoe helpt FLO-W in bedrijf de condities scheppen die nodig zijn om beweging te faciliteren? Het begint te alle tijden met een intake om een scherp beeld te krijgen wat de aanleiding van de vraag is en wat de aspiraties zijn van de sessie of traject. Ook wordt de context van team en organisatie meegenomen om het grote geheel niet uit het oog te verliezen. Daar waar organisatiebelangen en belangen van medewerkers elkaar raken, is het vertrekpunt voor ont-wikkeling.

Succesfactoren

Succesfactoren van sessie en trajecten zijn:

 • Duidelijk ontwikkelbehoefte in beeld hebben
 • Durven afwijken van het plan. Doen wat nodig is in het moment en doen wat werkt voor het team
 • Context creëren waarbinnen medewerkers regelruimte hebben en betrokken worden
 • Open houding; accepteren dat weerstanden bij veranderen horen en weerstanden bespreekbaar maken
 • Zorgdragen voor interactieve sessie, waar in verbinding zijn met elkaar en leren van elkaar centraal staat

Rollen

Bij een ontwikkelingstraject kan FLO-W in bedrijf verschillende rollen vervullen:

 • Ontwerper: hierin wordt op basis van interviews en diagnose een ontwikkelplan opgesteld
 • Facilitator: zorgt gedurende workshops, teamsessies voor betrokkenheid van medewerkers
 • Coach: begeleidt medewerkers bij het verkrijgen van inzicht in leiderschap en teamdynamiek
“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them”
Albert Einstein

Contact

Neem voor meer informatie, een mogelijke samenwerking of een kennismakingsgesprek contact op met Monique van Ruler.

 

Monique van Ruler
info@flo-w.nl
06 53 406 942

 

FLO-W in bedrijf
Arnhemsebovenweg 22
3971 MK DRIEBERGEN

Uw bericht is succesvol verzonden.
Foutmelding! Kijk de invulvelden na.